G-gym staat voor gymnastiek voor personen met een beperking. Personen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking die graag willen turnen, kunnen terecht bij verschillende turnclubs. Onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers kunnen ze bewegen in een veilige en aantrekkelijke gymzaal.

Federaties zoals Parantee-Psylos en Recreas zorgen voor een drempelverlagend aanbod. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder beperking sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een beperking in een apart team of afdeling binnen de club, in een zgn. G-afdeling (exclusief sporten). De Gymnastiekfederatie Vlaanderen wil de sportparticipatie van personen met een beperking in de bij haar aangesloten sportclubs bevorderen. Hiervoor heeft Gymfed een samenwerkingsverband afgesloten met Parantee-Psylos vzw.

Gymfed telt ondertussen 45 clubs met een aanbod voor deze specifieke doelgroep.

In ons trainersteam zijn ook gediplomeerde lesgevers in het buitengewoon onderwijs actief. De oefeningen worden voor elk kind aangepast op de persoonlijke behoeftes en mogelijkheden, waarbij ook wordt gestreefd naar een evenwicht binnen de groep.

G-GYM

Dag Uur Locatie Lidgeld incl. verzekering Gymfed (2024-2025)
zondag sessie 1:
9u – 10u

of

sessie 2:
10u – 11u

Kapellen (KTA) € 200