Archives februari 2020

ARTGYM Missie

Beleidsmakers kondigden reeds herhaaldelijk het tekort aan beweging bij de Belgische jeugd aan. ARTGYM wil dan ook kinderen en jongeren een gezonde vrijetijdsbesteding aanbieden. Door eht ruime aanbod van gymnastiek, dans en acrobatische gymnastiek probeert ARTGYM de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren te verbeteren. Hierbij wordt gestreefd naar een goed evenwicht tussen recreatie en wedstrijdgerichte sport.

We hechten hierbij zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking , vertrouwen en vriendschap.